Vlaams Betonakkoord

C-concrete ondertekent eerste Vlaamse Betonakkoord

Wereldwijd wordt er voornamelijk gebouwd met beton. Het gaat dan ook om een aanzienlijk deel van de totale CO2-uitstoot. Zo zorgt de productie van cement alleen al voor maar liefst 7% van de globale uitstoot. Beton valt echter voor 100% te recycleren als het bij het slopen in een voldoende zuivere vorm vrijkomt. De productie van groen en circulair beton is aan een opmars bezig, maar een versnelling dringt zich op. Met het Vlaamse Betonakkoord wil de sector administratieve en technische hindernissen wegwerken om die ambitie waar te maken.

Op de 4e actiedag van de Green Deal Circulair Bouwen op dinsdag 6 december te Brugge werd het Vlaamse Betonakkoord aan het grote publieke voorgesteld. De formele ondertekening van het Betonakkoord door de vele bedrijven en organisaties die samen de ambities willen waarmaken, waaronder C-concrete, vond toen eveneens plaats.

Het Vlaamse Betonakkoord maakt werk van concrete doelstellingen:

  • Tegen 2030:
    • 50% vermindering van de CO2-uitstoot van de productie van beton in Vlaanderen (inclusief ontginning en hergebruik van grondstoffen, transport en bouw/installatie) t.o.v. 1990 emissies
    • dient het ontwerp van gebouwen en kunstwerken te voorzien dat betonnen elementen maximaal hergebruikt kunnen worden of dat de functies in het gebouw maximaal aangepast kunnen worden. Verder zullen geen stoffen meer aanwezig zijn in gebouwen die recyclage verhinderen.
  • Tegen 2050:
    • 0 kg CO2 per m³ geproduceerd beton

We zijn een van de trotse ondertekenaars van het Vlaamse Betonakkoord, dat volledig binnen de duurzaamheidsstrategie van Cordeel Group past.  

Groen beton

Door onder andere het gebruik van geactiveerde hoogovenslakken kunnen we cement vervangen en daardoor de CO2-voetafdruk van onze prefab elementen significant reduceren. Door het platform 'Madaster' kunnen we bovendien de ecologische voetafdruk van een volledig gebouw in kaart brengen en een materiaalpaspoort creëren.

Modulair en demonteerbaar bouwen

Innovatieve bouwmethodes zoals C-fast helpen ons de montagesnelheid op de werf aanzienlijk te verhogen en producten af te leveren van de hoogste kwaliteit. Het C-fast systeem is een modulair en balkloos systeem dat toegepast kan worden in zowel de utiliteitsbouw, gebouwen met gemengde functies, als appartementsgebouwen en dit met een montagesnelheid van maar liefst twee dagen per verdiep.